PRIVACY VERKLARING VDH-PARTS

 

 

Wij waarderen het dat je onze site bezoekt en zijn ons ervan bewust dat je bij ons een klant bent en als
zodanig moet worden behandeld.
Om dit gegeven kracht bij te zetten, hanteren wij een privacybeleid dat hieronder wordt weergegeven.

 

Gebruik van je persoonlijke informatie

 

Informatie die je via de website invult, verzend of op welke manier kenbaar maakt, blijft strikt vertrouwelijk.
Er zal nooit gebruik worden gemaakt van je persoonlijke gegevens als je daarvoor geen toestemming
hebt gegeven. Dit wordt als volgt gewaarborgd;

Formulieren op onze website waarmee informatie naar onze database wordt verzonden, bijvoorbeeld
inloggegevens, wachtwoorden e.d. worden nooit openbaar gemaakt of gebruikt voor reclame doeleinden.
Formulieren die uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van e-mail en berichten, worden ook nooit
gebruikt voor het verzenden van informatie.

Je kunt er zeker van zijn dat wij onze lijsten met namen en adressen niet verkopen. De enige informatie
die wij automatisch verzamelen, is informatie die gerelateerd is aan het gebruik van onze website. Deze
informatie is anoniem en wordt verzameld via de log bestanden van onze server.

Deze log bestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan onze website, de
gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. De informatie in deze log bestanden helpt
ons om de inhoud van de site te verbeteren.

IP adressen worden in mail en info formulieren alsook in bestelformulieren automatisch op onze server
opgeslagen. Het zou voor kunnen komen dat, indien juridisch nodig, deze ip adressen gebruikt kunnen
worden om zodoende iemands identiteit te kunnen traceren.